Зміст

Розділ I. Педагогiчний аналiз роботи за 2020-2021 н. p. та

ocнoвнi завдання на 2021-2022 н. p.

Роздiл ІІ. Система управлiння закладом освіти.

ІІ.1. Педагогiчнi ради.

II.2. Рада закладу освіти.

II.3. Робота з батьками i громадськiстю.

II.4. Наради при диpeктopoвi.

Роздiл ІІІ. Організація внутрiшкільного контролю.

ІІІ.1. План-сітка внутрiшкільного контролю на 2021-2022 н. р.

ІІІ. 2. План-сітка вивчення стану викладання навчальних предметів.

Роздiл ІV. Методичне забезпечення системи загальної

середньої освiти.

ІV.1. Структура методичної роботи.

ІV.2. План роботи методичної ради.

ІV.3. Творча група (план).

ІV.4. Семінари (план).

ІV.5. Графік проведення предметних олімпіад.

ІV.6. Методоб`єднання вчителiв початкових класiв.

ІV.7. Робота з педагогічними кадрами:

- Атестацiя вчителiв;

- Графік-сітка курсової перепідготовки вчителів.

ІV. 8. План роботи розвитку інклюзивної освіти.

ІV. 9. Робота з молодими та новопризначеними вчителями.

Роздiл V. Виховна робота.

V. 1. Структура виховної роботи.

V 2. Органiзацiйнi заходи.

V. 3. Робота класних керівників.

V. 4. Гурткова робота.

V. 5. Рада профiлактики.

V. 6. Робота учнiвського врядування.

VІ. Організація роботи з наступності ДНЗ, початкової та основної школи.

Роздiл VІІ. Робота з обдарованими дiтьми.

Роздiл VІІІ. Охорона здоров'я i життя дiтей, учителiв, iнших працiвникiв школи, оздоровлення учнiв. Заходи безпеки та охорони працi.

Роздiл ІX. Робота психологічної служби.

Роздiл Х. Розвиток навчально-матерiальної бази закладу освіти.

Фiнансово - господарська дiяльнiсть.

Кiлькiсть переглядiв: 56

Коментарi