Відомості про приміщення та матеріальну базу
Назва показника
ряд-
ка
Усьо-
го
Назва показника
ряд-
ка
Усьо-
го
А Б 1 А Б 1
Загальна площа всіх приміщень (кв.м) 01 1196 Каналізація 33 1
з них здано в оренду (кв.м) 02 - Кількість філій опорних закладів, які мають
каналізацію
34 -
Крім того, площа орендованих приміщень (кв.м) 03 -
З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат
(включаючи навчальні кабінети і лабораторії)
04 13 Їдальня або буфет з гарячим харчуванням 35 1
Кількість філій опорних закладів, які мають
їдальню або буфет з гарячим харчуванням
36 -
Їх площа (кв.м) 05 626
Кількість навчальних кабінетів, од.
Математики
06 1 Число посадкових місць у їдальні або буфеті, од. 37 46
у тому числі у філіях опорних закладів 38 -
Фізики 07 - З рядка 37 - у пристосованих приміщеннях 39 -
у них обладнано робочих місць 08 - у тому числі у філіях опорних закладів 40 -
Хімії 09 - Пандуси та поручні 41 1
у них обладнано робочих місць 10 - Ліфти (підйомники) 42 -
Біології 11 - Спеціально обладнані туалетні кімнати для осіб
з інвалідністю
43 -
у них обладнано робочих місць 12 -
Географії 13 1 Кількість таких кімнат, од. 44 -
Української мови і літератури 14 1 Кількість поверхів в основній будівлі закладу 45 2
Інших мов і літератур національних меншин 15 1 До якого поверху є безперешкодний доступ
дітей з інвалідністю
46 -
Іноземної мови 16 -
Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням 17 - Кількість окремих будівель (включаючи майстерні
та інтернатне відділення, де навчаються учні)
47 -
Основ інформатики й обчислювальної техніки 18 1
у
них:
встановлено комп’ютерних класів 19 1 з них:
потребують капітального ремонту
48 -
обладнано робочих місць з комп’ютером 20 9
Кількість майстерень, од. 21 1 перебувають в аварійному стані 49 -
Чи є в закладі: (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні)
Фізкультурна зала
22 1 Кількість учнів, які проживають на відстані більше
3 км від закладу і потребують підвезення, осіб
50 -
Басейн 23 - у тому числі:
учнів, для яких організовано підвезення, осіб
51 -
Навчально-дослідна ділянка (арів) 24 -
Підсобне господарство 25 - з
них
шкільним автобусом 52 -
Опалення (1 – центральне або власна котельня,
2 – пічне)
26 1 учнів з особливими освітніми потребами 53 -
учнів, які проживають в школі-інтернаті 54 -
Кількість філій опорних закладів, які мають:
центральне опалення або власну котельню
27 - учнів, які проживають в інтернатному відділенні 55 -
Бібліотечний фонд
Кількість книг, брошур, журналів, прим.
56 2720
пічне опалення 28 -
Водогін 29 1 у тому числі підручників, усього 57 1741
Кількість філій опорних закладів, які мають водогін 30 - з них для:
З рядка 29 – з гарячою водою 31 1 1-4 класів 58 760
Кількість філій опорних закладів, які мають водогін з
гарячою водою
32 - 5-9 класів 59 981
10-11(12) класів 60 -
Відомості про використання сучасних інформаційних технологій
Назва показника
ряд-
ка
Усьо-
го
Назва показника
ряд-
ка
Усьо-
го
А Б 1 А Б 1
Кількість комп’ютерів у закладі, усього, од. 01 13 Кількість фотоапаратів, од. 32 -
з
них:
придбано за кошти бюджету 02 10 з них цифрових 33 -
не працюють 03 - Кількість відеокамер, од. 34 -
термін придбання становить понад 5 років 04 12 з них цифрових 35 -
використовуються в управлінсько-господар-
ській діяльності
05 1 Кількість верстатів з числовим програмним
управлінням, усього, од.
36 -
підключено до Інтернету 06 9 З
них:
лазерних 37 -
підключено до Wi-Fi 07 - гравіювальних 38 -
з операційною системою:
родина Microsoft Windows
08 13 лазерно-гравіювальних 39 -
фрезерних 40 -
UNIX/Linux-подібні ОС 09 - Площа приміщень закладу, покрита Wi-Fi, кв м 41 -
родина Mac OS X 10 - Наявність (1 – так, 0 – ні):
окремого Wi-Fi для пристроїв, задіяних в
освітньому процесі
42 -
хмарні операційні системи 11 -
Крім
того,
кіль-
кість,
од
портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків 12 3
планшетів – усього (сума даних рядків 14-16) 13 1 окремого Wi-Fi для особистих пристроїв учнів і
персоналу
43 -
з них:
Android
14 1
єдиного Wi-Fi 44 -
Windows 15 - Технологія, за якою
надається ШСД
(наявність:
1 - так, 0 - ні)
xDSL 45 -
iOS 16 - FTTx 46 -
Кількість класів з інтерактивними поверхнями, усього 17 - DOCSIS 47 -
З
них:
проектор та інтерактивна дошка 18 - інші 48 -
проектор з інтерактивним модулем 19 - Технологія, за якою
надається бездротовий
доступ до Інтернету (наяв-
ність:1 - так, 0 - ні)
2G 49 -
інтерактивний дисплей 20 - 3G 50 -
Кількість класів із засобами візуалізації (без
інтерактиву)
21 6 CDMA 52 -
інші 53 -
З
них:
з проектором 22 - Швидкість широкосмугового доступу до Інтернет
(наявність: 1 - так, 0 - ні)
до 10 Мбіт/с
54 -
з телевізором 23 6
інші 24 -
Кількість серверів 25 1 від 10 до 30 Мбіт/с 55 -
Кількість принтерів, усього, од. 26 4 від 30 до 100 Мбіт/с 56 -
у тому числі 3D 27 - 100 і більше Мбіт/с 57 -
з них закритого типу 28 - Бездротовий доступ до Інтернет
(наявність: 1 – так, 0 – ні)
тип
пластику
для друку
(наявність
1 – так
0 - ні)
ABS 29 -
PLA 30 - до 10 Мбіт/с 58 -
гума 31 - від 10 до 30 Мбіт/с 59 -
від 30 до 100 Мбіт/с 60 -
100 і більше Мбіт/с 61 -
Кiлькiсть переглядiв: 125

Коментарi