Протягом 2019-2020 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2019 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 8 учнів. Учні 9 класу не складали державну підсумкову атестацію (були звільнені) та отримали документи про освіту.
Учні школи традиційно беруть участь у Всеукраїнських учнівських предметних олімпіадах. В 2019-2020 н. р. 10 учнів школи взяли участь у 12 предметних олімпіадах. За результатами участі учні школи не посіли призових місць.

За підсумками навчального року учні школи показали хороший рівень досягнень.

У 1 класі навчалося 9 учнів. Класовод –Завадська Л. С. Оцінювання учнів у 1 класі проводилось вербально. Всі учні виконали програму успішно крім Мазура Іллі.

У 2 класі навчалося 4 учні. Класовод – Німачук О. Ф.

Оцінювання учнів у 2 класі проводилось вербально. Всі учні виконали програму успішно. На протязі навчального 2019 - 2020 року учні 2 класу отримали відповідні знання і показали непогані результати своєї праці з предметів.

У 3 класі навчалося 11 учнів. Класовод –Гірчук І. Ю.

Оцінювання учнів у 3 класі здійснювалось за 12 бальною системою.

Успішність учнів подана у вигляді таблиці №1.

Таблиця №1

Предмет

Рівні навчальних досягнень учнів за рік

Якісний показник

Початковий

Середній

Достатній

Високий

к-сть учнів

%

к-сть учнів

%

к-сть учнів

%

к-сть учнів

%

20

20

20

19

Літ. читання

-

-

4

36

6

54

1

9

63

65

Укр. мова

-

-

4

36

6

54

1

9

63

60

Математика

-

-

5

45

5

45

1

9

54

45

Природознавство

-

-

4

36

6

54

1

9

63

70

Музика

Обр. мистецтво

Трудове навч.

Фізична культ.

Англійська мова

-

-

6

54

4

36

1

9

45

45

Я у світі

Основи здоров`я

Найвищий рівень успішності з таких предметів: літературного читання, української мови, природознавства (63%).

У 4 класі навчалося 14 учнів. Класовод – Придиус Н. В.

Оцінювання учнів у 4 класі здійснювалось за 12 бальною системою. У даному класі організовано інклюзивне навчання для Мар`яш Юлії та Теперчук Вікторії, асистентом вчителя є Савула Ірина Вікторівна.

Успішність учнів подана у вигляді таблиці № 2.

Таблиця №2

Предмет

Рівні навчальних досягнень учнів за рік

Якісний показник

Початковий

Середній

Достатній

Високий

к-сть учнів

%

к-сть учнів

%

к-сть учнів

%

к-сть учнів

%

2020

2019

Літ. читання

1

5

8

40

6

30

5

25

55

85.2

Укр. мова

1

5

7

35

7

35

5

25

60

63.9

Математика

1

5

8

40

8

40

3

15

55

56.8

Я у світі

Музика

Образотворче мистецтво

Трудове навчання

Фізична культура

Англ. мова

-

-

9

45

6

30

4

20

50

49.7

Природозн.

1

5

8

40

7

35

4

20

55

78.1

Найвищий рівень успішності з таких предметів: української мови (60%).

У 5 класі навчалося 13 учнів. Класний керівник – Пукас В. Ю. Оцінювання учнів у 5 класі здійснювалось за 12 бальною системою.

Успішність учнів подана у вигляді таблиці № 3.

Таблиця №3

Предмет

Рівні навчальних досягнень учнів за рік

Якісний показник

Початковий

Середній

Достатній

Високий

к-сть учнів

%

к-сть учнів

%

к-сть учнів

%

к-сть учнів

%

2020

2019

Укр. мова

-

-

7

53.9

3

23.1

3

23.1

46.2

50

Укр. література

-

-

5

38.5

4

30.8

4

30.8

61.6

50

Зар. література

-

-

2

15.4

7

53.9

4

30.8

84.7

59.4

Рос. мова

4

30.8

5

38.5

5

38.5

77

58.3

Англійська мова

-

-

7

53.9

4

30.8

2

15.4

46.2

53.1

Історія України

-

-

8

61.6

2

15.4

3

23.1

38.5

63.5

Інформатика

-

-

-

-

9

69.3

4

30.8

100

62.5

Математика

-

-

7

53.9

4

30.8

2

15.4

46.2

51

Природознавство

-

-

5

38.5

3

23.1

5

38.5

61.6

60

Музичне мист.

-

-

-

-

10

77

3

23.1

100

68.8

Обр. мистецтво

-

-

-

-

10

77

3

23.1

100

62.5

Труд. навч.

-

-

1

7.7

7

53.9

5

38.5

92.3

72.9

Основи здоров’я

-

-

-

-

9

69.3

4

30.8

100

56.3

Фізична культ.

-

-

-

-

3

23.1

9

69.3

100

87.5

Найвищий рівень успішності з таких предметів: фізична культура, основи здор, інформатика, музичне мистецтво (100%).

У 6 класі навчалося 8 учнів. Класний керівник – Лаврентюк М. С. Оцінювання учнів у 6 класі здійснювалось за 12 бальною системою.

Успішність учнів подана у вигляді таблиці № 4

Таблиця №4

Предмет

Рівні навчальних досягнень учнів за рік

Якісний показник

Початковий

Середній

Достатній

Високий

к-сть учнів

%

к-сть учнів

%

к-сть учнів

%

к-сть учнів

%

2020

2019

Укр. мова

-

-

4

50

4

50

50

85.2

Укр. література

-

-

3

37.5

3

37.5

2

25

62.5

100

Зар. література

-

-

5

62.5

3

37.5

37.5

85.2

Російська мова

-

-

5

62.5

3

37.5

37.5

85.2

Англійська мова

-

-

6

75

2

25

25

63.9

Вс. Історія/Укр.

-

-

3

37.5

4

50

1

12.5

62.5

71

Інформатика

-

-

3

37.5

4

50

1

12.5

62.5

100

Математика

-

-

4

50

4

50

50

56.8

Географія

-

-

3

37.5

4

50

1

12.5

62.5

85.2

Біологія

-

-

3

37.5

4

50

1

12.5

62.5

92.9

Музичне мист.

-

-

-

-

6

75

2

25

100

100

Обр. мистецтво

-

-

-

-

6

75

2

25

100

100

Труд. навч.

-

-

3

37.5

3

37.5

2

25

62.5

100

Основи здоров’я

-

-

2

25

3

37.5

3

37.5

75

85.2

Фізична культ.

-

-

-

-

-

-

8

100

100

100

Найвищий рівень успішності з таких предметів: музичне мистецтво, образотворче мистецтво, фізична культура(100%).
У 7 класі навчалося 14 учнів. Класний Кадельчук Н. Є.

Оцінювання учнів у 7 класі здійснювалось за 12 бальною системою.

Успішність учнів подана у вигляді таблиці № 5

Таблиця №5

Предмет

Рівні навчальних досягнень учнів за рік

Якісний показник

Початковий,

Середній

Достатній

Високий

к-сть учнів

%

к-сть учнів

%

к-сть учнів

%

к-сть учнів

%

2020

2019

Укр. мова

-

-

4

28

7

49

3

21

70

63

Укр. література

-

-

2

14

8

56

4

28

84

63

Зар. література

-

-

3

21

8

56

3

21

77

63

Рос. мова

3

21

8

56

3

21

77

63

Англ. мова

-

-

5

35

5

35

4

28

63

63

Історія України

-

-

2

14

8

56

4

28

84

83

Всесв. історія

-

-

2

14

8

56

4

28

84

75

Інформатика

-

-

-

-

8

56

6

42

98

63

Алгебра

-

-

8

56

3

21

3

21

42

25

Геометрія

-

-

8

56

3

21

3

21

42

25

Біологія

-

-

1

7

8

56

5

35

92

63

Фізика

-

-

7

49

4

28

3

21

49

50

Хімія

-

-

8

56

3

21

3

21

42

50

Географія

-

-

2

14

8

56

4

28

85

63

Музичне мист.

-

-

-

-

5

35

9

63

98

100

Обр. мистецтво

-

-

-

-

6

42

8

56

98

83

Труд. навч.

-

-

-

-

6

42

8

56

98

100

Основи здор.

-

-

3

21

6

42

5

35

77

100

Фізична культ.

-

-

-

-

2

14

12

84

98

100

Найвищий рівень успішності з таких предметів: інформатика, музичне мистецтво,трудове навчання, образотворче мистецтво, фізична культура (98).

У 8 класі навчалося 8 учнів. Класний керівник – Гірчук Г. Б.

Оцінювання учнів у 8 класі здійснювалось за 12 бальною системою.

Успішність учнів подана у вигляді таблиці № 6.

Таблиця №6

Предмет

Рівні навчальних досягнень учнів за рік

Якісний показник

Початковий,

Середній

Достатній

Високий

к-сть учнів

%

к-сть учнів

%

к-сть учнів

%

к-сть учнів

%

2020

2019

Укр. мова

-

-

3

37.5

4

50

1

12.5

62.5

66.7

Укр. література

-

-

2

25

5

62.5

1

12.5

75

83.5

Зар. література

-

-

2

25

5

62.5

1

12.5

75

83.5

Рос. мова

2

25

5

62.5

1

12.5

75

83.5

Іноземна мова

-

-

4

50

3

37.5

1

12.5

50

50

Історія України

-

-

1

12.5

7

87.5

87.5

66.7

Всесв. історія

-

-

7

87.5

1

12.5

100

83.5

Інформатика

-

-

8

100

100

66.7

Алгебра

-

-

6

75

2

25

25

16.7

Геометрія

-

-

6

75

2

25

25

16.7

Біологія

-

-

2

25

5

62.5

1

12.5

75

66.7

Фізика

-

-

4

50

4

50

50

66.7

Хімія

-

-

4

50

4

50

50

66.7

Географія

-

-

2

25

5

62.5

1

12.5

75

66.7

Мистецтво

-

-

2

25

3

37.5

3

37.5

75

100

Труд. навч.

-

-

7

87.5

1

12.5

100

83.5

Основи здоров’я

-

-

7

87.5

1

12.5

100

83.5

Фізична культура

-

-

6

75

2

25

100

83.5

Найвищий рівень успішності з таких предметів: трудове навчання, основи здор., фізична культура (100%).

У 9 класі навчалося 5 учнів. Класний керівник – Біньковський М. А.

Оцінювання учнів у 9 класі здійснювалось за 12 бальною системою.

Успішність учнів подана у вигляді таблиці № 7.

Найвищий рівень успішності з таких предметів: трудове навчання інформатика, мистецтво (100%).

Предмет

Рівні навчальних досягнень учнів за рік

Якісний показник

Початковий

Середній

Достатній

Високий

к-сть учнів

%

к-сть учнів

%

к-сть учнів

%

к-сть учнів

%

2020

2019

Укр. мова

-

-

1

20

4

80

80

66.8

Укр. література

-

-

1

20

3

60

1

20

80

66.8

Зар. література

-

-

1

20

2

40

2

40

80

83.5

Рос. мова

-

-

1

20

3

60

1

20

80

83.5

Англійська мова

-

-

1

20

4

80

80

33.4

Історія України

-

-

1

20

4

80

80

83.5

Всесвітня історія

-

-

1

20

3

60

1

20

80

66.8

Правознавство

-

-

1

20

3

60

1

20

80

33.4

Алгебра

-

-

3

60

2

40

40

16.7

Геометрія

-

-

5

100

-

-

-

16.7

Географія

-

-

1

20

4

80

80

50

Біологія

-

-

1

20

4

80

80

50

Фізика

-

-

1

20

4

80

80

16.7

Хімія

-

-

1

20

4

80

80

16.7

Основи здоров`я

-

-

1

20

1

20

3

60

80

83.5

Мистецтво

-

-

4

80

1

20

100

33.4

Інформатика

-

-

-

-

5

100

100

100

Трудове навчання

-

-

4

80

1

20

100

100

Фізична культура

-

-

1

20

3

60

80

100


5. Результати ДПА за 2019-2020 навчальний рік.

У 2019 – 2020 навчальному році у Гармацькій ЗОШ І-ІІ ст. не проводилась державна підсумкова атестація учнів 4, 9 класів.

Кiлькiсть переглядiв: 124

Коментарi