Розвиток креативного мислення - запорука підвищення рівня навчальних досягнень молодших школярів

Аукціон ідей.

Стрімкий розвиток чисельних новітніх технологій в різних сферах життєдіяльності людини відкриває безліч можливостей для самореалізації особистості. Але процес формування потреби до самореалізації – потреби найвищого рівня – не є швидкоплинним. Інколи такий процес потребує тривалого проміжку часу і, нажаль, не завжди закінчується зорієнтованістю на успіх. Постає закономірне питання, як спрямувати природну інтелектуальну активність дитини таким чином, щоб вона знаходила виявлення у досягненнях, а не згасала ще в період шкільного навчання. Вивчаючи мислення школярiв, можна простежити дiапазон їх можливостей у навчальному процесi, оскiльки саме за допомогою мислительної дiяльностi учнi набувають знання, формують способи дiй.

Розвиток креативного мислення - запорука підвищення рівня навчальних досягнень молодших школярів

Аукціон ідей.

Проблема розвитку креативного мислення школярiв є особливо актуальною у наш час. Адже саме зараз, як нiколи, нашiй країнi потрiбнi люди, здатнi приймати нестандартнi рiшення, якi вмiють творчо мислити. На жаль, сучасна школа ще зберiгає застарiлий пiдхiд до засвоєння знань. Доволi часто навчання зводиться в основному лише до запам'ятовування i вiдтворення прийомiв дiй, типових способiв розв'язування завдань. Одноманiтне, шаблонне повторення одних i тих же дiй вiдвертає потяг до навчання. Дiти позбавляються радостi вiдкриття i поступово втрачають здатнiсть до творчостi.

Основна мета школи полягає у формуваннi в учнiв вмiнь керувати процесами творчостi: фантазуванням, розумiнням закономiрностей, розв'язанням складних проблемних ситуацiй.

Отже, креативність включає в себе: творчі здібності, знання, вміння створювати нове; особистісні якості, які дозволяють проявляти спонтанність, продуктивно діяти та почуватися комфортно в нових та невідомих ситуаціях; життєва позиція людини: бажання сприймати та створювати нове, відмова від шаблонності, цінність свободи, активності, розвитку.

Цікаві вправи для розвитку творчого мислення до вивчення величин у початкових класах.

Використання творчих вправ урізноманітнює проведення уроків математики.

Загадки.

Методичні рекомендації Загадки розвивають кмітливість, інтригують дітей та стимулюють їхню фантазію. Відгадування загадок розвиває уміння зіставляти, порівнювати предмети та явища, дають багато можливостей для мовного розвитку дітей, прилучення їх до словесної мовної творчості, збагачують уявлення про навколишній світ.

Не старіє, не вмирає, а все нищить, забирає. (Час) Ніг не маю, а ходжу, Рота не маю, а скажу, Коли обідати, а коли спати, Коли роботу починати.(Годинник) Що то за гість, Що темряву їсть?(День) Прийшла чорна корова.

Весь світ зборола. (Ніч) Чорне сукно лізе у вікно. (Ніч) Що було вчора і буде завтра? (День) Сіла дівчина спочити На краю села, Розчесала довгі коси, Чорні, мов смола – В них засяяли Зорини.

Як же звати цю дівчину?

Он підказує нам сич: - Чорні коси чеше …(Ніч) День прибуває, а він убуває. (Відривний календар) Він ніякий не пустун, Цей веселий цокотун.

Він невтомно цокотить, Справно час нам сповістить.(Годинник) Він добрий друг усіх людей, Не спить у свята й будень.

Він вдень іде, вночі іде, А як попросиш – збудить. (Годинник) Іде років двісті, Не стоїть на місці, Лічить людський вік, А не чоловік. (Годинник) Що може в один і той же час стояти, висіти, Ходити, лежати і казати правду? (Годинник) Таким грубеньким і серйозним Він починає Новий рік, Та худне швидко із днем кожним, Дивись – змарнів і зовсім зник. (Календар) Хоч не кленок і не дубок – Листочків понад триста.

Та з кожним днем втрача листок, За рік зірвем геть чисто.

І вже новий собі берем.

Звемо його… (Календарем) Встане – в метр висотою, Сяде – в метр шириною;

Я уже розгадку дав, Та ніхто не відгадав. (Метр) Дві сестри ідуть-ідуть І ніколи не зійдуться. (Стрілки годинника) В одної матері чотири дочки, А в кожної дочки – п'ятнадцять синочків.

Триста шістдесят п’ять чайок, П’ятдесят два орли, Дванадцять голубів Одне яйце знесли. (Дні тижня) Три сестри й три брати З праці йдуть до хати.Їх сестриця сьома Зустрічає вдома. Кличе до світлиці їсти паляниці. (Дні тижня) Дванадцять братів один за одним ходять.

Один одного не обходять. (Місяці року) Летів птах На дванадцяти ногах Та одне яйце зніс. (Місяці року, рік) Стоїть дуб, а на ньому дванадцять гілок, А на кожній гілці по чотири гнізда, А в кожному гнізді по сім пташенят, А кожне пташеня зносить по двадцять чотири яйця, А в кожному яйці по шістдесят жовтків.

(Рік, місяць, тиждень, день, година, хвилина) В книжці шість листків простих, А сьомий золотий.(Тиждень, дні тижня) Біжить, біжить, не оглядається. (Час) Що біжить без опочину, Не стає ні на хвилину, Не старіє, не вмирає, А все нищить, забирає? (Час) Без ніг, а по всій країні ходять.(Гроші)

Задачі-жарти.

У процесі роботи над цим видом задач відбувається розвиток правильної, точної, лаконічної математичної мови, а це також одне з важливих завдань формування елементарних математичних уявлень у дітей шкільного віку. Можна використовувати на кожному етапі уроку.

1. Сестра старша за брата на 5 років. На скільки вона буде старшою від нього через 6 років?

2. Що важче: кілограм борошна чи кілограм заліза?

3. Опівночі йшов дощ. Чи можна чекати сонячну погоду через дві доби?

4. Три брати з’їли за 7 хв 63 вареники. Скільки вареників з’їсть одинбрат за 4 хв? (Усі брати з’їдали однакову кількість вареників).

5. Ремонт половини даху коштує 2800грн. Скільки коштує ремонт цілого даху?

6. Коли чапля стоїть на одній нозі, вона важить 3 кг. Скільки буде важити чапля, якщо вона стане на дві ноги?

7. Рибалка за 2 хвилини спіймав 4 рибини. За скільки хвилин може спіймати рибалка 8 таких рибин?

8. Мій товариш ішов, п’ятак знайшов. А якщо ми підемо, скільки знайдемо?

9. Коли гусак стоїть на двох лапках, його маса 4 кг. Яка маса гусака, якщо він стане на одну лапку?(4 кг).

10. Пара коней пробігла 20 км. Скільки км пробіг один кінь?(20 км).

11. Щоб зварити 1 кілограм м’яса, потрібна 1 година. За який час звариться півкілограма м’яса?(за 1 год).

12. Одна сторона квадрата 5 см, а друга – на 2 см більша.

Обчислити площу квадрата.(У квадрата всі сторони рівні).

13. Двоє хлопчиків грали в шахи 1 год 20 хв. Скільки хвилин грав кожен із суперників?(1 год 20 хв).

14. Ціна книжки 31 грн. Книжка дорожча за обкладинку на 11 грн. Визначити ціну книжки.(31 грн).

15. Два хлопчики разом йшли до школи і по дорозі знайшли 10 копійок. Скільки грошей знайдуть 4 хлопчики?(10 к.).

16. Кріль важить 2 кг та ще стільки. Скільки важить його половина? Скільки важить кріль? (2 кг, 4 кг).

17. Який годинник показує точну годину двічі за добу?

(Зупинений).

18. Який рік тягнеться один день? (Новий рік).

19. Що буде сороці на сьомому році? ( Наступить восьмий).

20. Який годинник не має стрілок? (Сонячний).

21. Термометр показує 15 градусів. Яку температуру покажуть два таких годинники? (15 градусів).

22. Сашко витрачає на дорогу до школи 10 хвилин. Скільки часу він витратить, якщо піде разом з другом? (10 хв).

Задачі-головоломки.

Методичні рекомендації.

Задачі-головоломки корисні для виховання кмітливості, активізації пізнавальної діяльності учнів. Розв’язуючи їх, діти вчаться критично сприймати умову задачі, ілюструвати її.

1. Десятилітровий бідон наповнили водою. Як за допомогою семилітрового і трилітрового бідонів відлити з нього 5 л. води?

2. У касира є монети вартістю 2 к. і 5 к. Скількома способами він може видати здачу 28 к.?

3. Є посудини місткістю 5 л і з л. Як ними набрати 4 л води?

4. Як набрати рівно 1 л води, користуючись банками місткістю 3 л і 5 л?

5. Буханка хліба важить півкілограма і півбуханки. Скільки важить ціла буханка? (1 кг)

6. Маса мішка цукру на 50 кг більша, ніж половина мішка з цукром. Яка маса мішка з цукром?

(100 кг)

7. Один насос за одну хвилину викачує 1 т води. За скільки хвилин 5 таких насосів викачають 5 т води?(1хв)

8. Мама з сином їхали в електричці. Мама запитала сина: «В якому по порядку вагоні ми їдемо?» Син відповів: «У шостому.

Якщо лічити з голови поїзда або у третьому, якщо лічити з хвоста.» Скільки вагонів у електричці?(8)

9. Довжина однієї сторони шкільного саду дорівнює 32м. Цю сторону загородили парканом з дошок. Причому кожні 4 м закопували стовп. Скільки всього стовпів знадобилось на паркан?(9 стовпів) 10. Є 5 квадратів зі сторонами по 4 см. З усіх квадратів склеїли прямокутник. Ширина місця склеювання становить 1 см. Яка довжина прямокутника?(16 см) 11. Є два пакети. Один вміщує 300г цукрового піску, а другий 650г. Як за допомогою цих пакетів відсипати 1 кг цукру?(650х2

– 300)

12. Батькові 37 років, а сину 12. Скільки років доньці, якщо через 15 років вік доньки й сина дорівнюватиме віку батька? (10р.)

13. Скільки разів треба розпиляти семиметрову колоду на частини, завдовжки 1 м? (6)

14. У кімнаті є годинник. Він відбиває цілі години. Скільки ударів на добу робить цей годинник? ( 180 ударів).

15. У двох баках було однакове число літрів води. Коли з першого взяли води, а з другого 240 л, то в обох баках залишилась однакова кількість води. Скільки літрів води було в баках разом? (Відпо1920 л)

16. Як ви гадаєте, за який проміжок часу можна вдвох з’їсти пуд солі? (Приблизно 2 роки, якщо кожен день з’їдати 10 г солі кожному).

17. Сто курей за сто днів з’їдають 100 пудів зерна. Скільки пудів зерна з’їдять 10 курей за 10 днів? (1 пуд) У мішку 100 кг зерна. Як поділити це зерно на дві частини, щоб у одній було на 20 кг більше, ніж у другій? (40 кг і 60 кг).

До теми «Одиниці вимірювання часу».

Скільки місяців у році містять 30 днів?

Скільки місяців у році містять 31 день?

Що більше 1/4 чи 1/3 години? На скільки хвилин більше?.

Яку частину року становлять літні

канікули?

Закінчити речення: зараз … рік, і в

лютому цього року … днів.

Скільки місяців триває зима і яку це

становить частину від року?

Скільки місяців триває рік і яку

частину від року становить останній місяць року?

Назвати четвертий місяць року і скільки в ньому днів?

Яка пора року найкоротша і скільки місяців вона триває?

Назвати п’ять днів тижня не користуючись назвами днів тижня.

Яку частину від тижня становлять робочі дні?

12. Яку частину від тижня становлять вихідні дні?

13. Чи правильне твердження: якщо завтра вівторок, то сьогодні середа?

14. Назвати другий місяць осені. Яку частину він становить від пори року?

15. Чи правильне твердження: якщо завтра п’ятниця, то сьогодні понеділок?

16. Назвати «сусідів» другого місяця літа?

17. Що буде «завтра», а було «вчора»?

18. Скільки разів за тиждень стрілка годинника проходить через цифру 6?

19. Якщо об 11 годині йде дощ, чи можлива через 48 годин сонячна погода?

20. Сьогодні середа. Який день тижня буде через5 днів?

21. Чи завжди вірно, що один з місяців року має 28 днів?

22. Скільки місяців мине від початку року до 1 червня?

23. Скільки днів триває осінь у високосному році?

24. 5 століть зберігалася пам’ятка. Скільки років пам’ятці?

25. Скільки секунд триває перерва?

26. Коли закінчується весна?

27. Чому дорівнює сума цифр року, коли ви пішли у перший клас?

28. Скільки днів залишилося до кінця місяця?

29. У скільки разів доба триває довше, ніж 4 години?

30. Коли стрілки годинника утворюють вертикальну пряму?

31. Коли стрілки годинника утворюють горизонтальну пряму?

32. Назвати найбільшу одиницю часу?

33. Скільки днів тижня починаються літерою «с»?

34. Назвати найменшу одиницю вимірювання часу. Яку частину вона становить від години?

35. Який рік закінчив друге тисячоліття?

36. Який рік почав третє тисячоліття?

37. Назвати зимові місяці. Яку частину від року вони становлять?

38. Назви яких дерев походять від назв місяців?

39. Які дні тижня починаються літерою «п»?

40. Скільки назв днів тижня належать до жіночого роду?

41. Скільки назв днів тижня належать до чоловічого роду?

42. Назвати середній день тижня.

43. Який рік настане через дванадцять років?

44. Якщо до трьох годин додамо 60 хвилин, що одержимо?

45. Чому дорівнює сума цифр року, що триває зараз?

46. Чому дорівнює сума цифр року, коли ви народилися?

47. Яка з календарних пір року – весна, літо, осінь, зима – найкоротша?

48. Чи завжди зима найкоротша пора року?

До теми «Одиниці вимірювання довжини».

Як називається одиниця довжини у 10см?.

У скільки разів найбільша одиниця вимірювання довжини

більша від найменшої?

Якою спільною назвою можна об’єднати слова: дециметр,

сантиметр, кілометр, міліметр?

Яку частину від метра становить міліметр?Якими одиницями вимірюється відстань?

До теми «Одиниці вимірювання маси».

Що важче: кілограм однокопієчних монет чи півкілограма двохкопієчних монет?

Чи залежить вартість від маси?

Що спільного у грама, кілограма,

центнера і тони?

Назвати найбільшу одиницю маси?

Яка бочка легша: повна чи порожня

Хто легший: півень чи гусак, якщо їх маси одинакові?

Що важче: один л води чи один кг води?

Яку частину становить грам від кілограма?

До теми «Одиниці вимірювання часу».

1. Мати старша за дочку у 3 рази, а дочка молодша за матір на 24 роки. Скільки років кожній?

2. Брата запитали, скільки йому років. Він відповів: «Мені разом із сестрою 19 років, а 5 років тому я був удвічі старший за неї».

Скільки років йому тепер?

3. Якого місяця народився Микола, якщо точно через півроку після свого дня народження він скаже: «Два місяці тому ми святкували День космонавтики». Знайди правильну відповідь серед поданих назв місяців: квітень, червень, листопад, грудень, січень.

4. Скільки годин є у половині від третини від четвертої частини доби?

5. Хлопчик допомагав батькові пиляти колоду. Вони розпиляли її на 5 частин. Одне розпилювання тривало 3 хв. Скільки часу вони витратили, щоб розпиляти колоду?

6. У сім’ї четверо дітей: Сергійко, Іринка, Івась та Галинка. Їм 5, 7, 9 і 11 років. Скільки років кожному з них, якщо один з хлопчиків ходить у дитячий садок, Іринка молодша за Сергійка, а сума років дівчаток ділиться на 3?

7. Братові 7 років, а сестрі 5 років. Скільки років виповниться сестрі, коли брату стане 10 років?

8. Оксанка гостювала у бабусі 5 тижнів, а Надійка – на 5 днів довше. Скільки днів гостювала у бабусі Надійка ?

До теми «Одиниці вимірювання маси».

1. На одній шальці терезів лежить цеглина, а на другій – половина такої цеглини і дві гирі – 1 кг і 500г. Терези зрівноважені.

Знайти масу цеглини.

2. Круг сиру важить 1200 г. На сніданок з’їли 1/3 сиру, на вечерю

– 1/10 решти. Скільки сиру з’їли на вечерю?

3. Апельсин важчий за банан, а банан важчий за сливу. Що легше:

апельсин чи слива?

До теми «Одиниці вимірювання довжини».

1. Сторони одного прямокутника 18 см і 16 см. Другий прямокутник має сторони в 2 рази довші.

У скільки разів площа другого прямокутника більша від площі першого?

2. На прямій лінії позначено 20 точок так, що відстань між двома сусідніми точками 3 см. Якою буде відстань між першою і двадцятою точками?

3. За 10 днів волосся виростає на 4 мм. На скільки міліметрів виросте волосся за 100 днів?

4. Учням треба посадити один ряд яблунь. Довжина цього ряду 30 м, відстань між яблунями 3 м. Скільки треба приготувати саджанців для посадки?

До теми «Одиниці вимірювання площі».

1. Площа прямокутника 800 м., довжина – 32 м. Обчисли периметр прямокутника.

2. Дюймовочка посадила на ділянці прямокутної форми квіти.

Довжина ділянки 12см, ширина 8 см. Всю ділянку вона поділила на три рівні прямокутники. Знайти площу одного з них.

3. Домовенятко Кузя прибирав кімнату прямокутної форми. Її довжина 12 см, ширина 6 см. Для зручності він поділив кімнату на 2 квадрати. Знайти площу одного з них.

4. Вибрати із запропонованих величин: 1 см, 8 см, 7 см, 16 см, 11 см ту, яка може бути однією із сторін прямокутника, площа якого 32 см.

5. Є прямокутник площею 1 см. Скільки см можуть дорівнювати його довжина і ширина?

3.4. Задачі з логічним навантаженням.

Методичні рекомендації.

Задачі з логічним навантаженням сприяють розвитку творчих здібностей учнів, готують їх до навчання в старших класах, корисні для використання і на уроках, і під час проведення математичних змагань, олімпіад, і для організації диференційованої домашньої роботи школярів.

1. Дідові 64 роки, його синові 40 років, а онукові – 12. Через скільки років вік діда дорівнюватиме сумі років сина й онука?

(Через 12 років)

2. Периметр земельної ділянки прямокутної форми дорівнює 900м, а ширина її на 44 м менша, ніж довжина. Знайти ширину і довжину ділянки.

(203м, 247м) 3. Є 50 монет по 10 к. і 25 к. загальною вартістю 9 грн.50 к.

Скільки окремо монет по 10 к. і 25 к.? (20м., 30м.)

4. Сергій на запитання, скільки йому років, відповів, що йому разом з Петриком тепер 36 років, а 6 років тому він був старший за Петрика утричі. Скільки років Сергієві тепер?

(24р.)

5. Батькові 46 років, а синові – 10. Через скільки років батько буде втричі старший за сина ? (Через 8 років)

6. Галині і Олені разом 26 років, а 3 роки тому Олена була старша від Галини в 4 рази. Скільки років Галині тепер? (19р.)

7. Марії і Олені разом 16 років, а через 4 роки Олена буде втричі старша за Марію. Скільки років кожній дівчині тепер?(2р., 14 р.)

8. Дідусеві 53 роки, а онукові – 3. Через скільки років дідусь буде в 6 разів старший за онука? ( Через 7 років)

Дидактичні ігри.

Методичні рекомендації.

Відомо, що будь-які знання через гру засвоюються у 4-5 разів швидше, ніж у звичайному навчанні. Гра дає змогу легко привернути увагу дітей і тривалий час підтримувати в них інтерес до тих важливих і складних завдань, на яких у звичайних умовах зосередити їхню увагу не завжди вдається.

Такі ігри спонукають дітей змалку міркувати самостійно, використовувати свою кмітливість, вміння уявити ситуацію і нестандартно її розв’язати.

Що трапиться, якщо… Учитель задає питання, а учні повинні назвати наслідки якоїсь події.Орієнтовні питання до гри:

Що буде, якщо зникнуть годинники?

Що буде, якщо не стане календаря? Що буде, якщо увесь транспорт рухатиметься з однаковою швидкістю?

Що буде, якщо в світі існуватиме одна міра довжини?

Уяви себе.

Учитель пропонує учням уявити себе на місці якогось предмета:

будильника, секундоміра, метра, гривні. Учні «перевтілюючись» в образ, дають відповіді на такі питання:

- Що ти чуєш навколо? Які звуки тебе оточують?

- Кого (чого ) ти боїшся? Де ти зараз знаходишся?

- Що спостерігаєш навколо?

Щоб удосконалювати мовленнєву діяльність учнів,ми повинні насамперед вмотивовувати її і спонукати дітей до неї. Це означає, що ми не просто нав’язуємо виконати якусь мовленнєву вправу (наговорити на задану тему), а, включивши учня у відповідну діяльність, гарантувати мотив. Процес створення будь-якого висловлювання проходить такі етапи : мотив, відчуття мовленнєвого завдання, внутрішня програма мовленнєвої дії і її реалізація, планування висловлювання в конкретній формі і створення його в словесній. Все, що ми говоримо, ми говоримо з якоюсь метою і для чогось (мотив).

Розвиток комунікативних навичок учнів забезпечують вправи й завдання на формування вмінь уважно й вдумливо слухати, відтворювати та аналізувати почуте, говорити доречно, чітко, переконливо; комунікативно виправдано користуватися мовними засобами, характерними для різних типів, стилів і жанрів мовлення під час створення усних і письмових висловлювань.

Розвивати в школярів навички розрізнення звукової форми слова, аналізу звуків, їх диференціації, формувати вміння аналізу звуків мови, розвивати уважність, здібність сприймати слова з голосу і визначати їх фонетичні особливості допомагають вправи на диференціацію звукової форми слова.

Наприклад:

Визначити, який звук змінюється, додати слово у ряд, замінивши відповідний звук.

Нора- гора- (кора); сир- тир- (мир);

Галка- гілка- (голка); зірка-дірка-(нірка).

Вправи, спрямовані на вміння аналізувати звуки,розвиток уважності, здібність сприймати слова з голосу і визначати їх фонетичні особливості.

Наприклад- Послухайте слова, змініть у словах один або два звуки так, щобутворилось нове слово.

Лис- ( лось, ліс ); вага- ( нога,вата); рулет- ( букет, буфет);пічка-(нічка,річка).

Велике значення на уроках мови та читання мають вправи над розвитком загального поняття про будову слова та словотвір, вмінню утворювати нові слова від поданих, добирати спільнокореневі слова, і при цьому розвиваючи мовленнєву діяльність учнів та вміння логично мислити.

« Виконай за зразком»-Прочитайте складені слова, поясніть їх значення та назвіть слова від яких вони утворилися:

Носоріг=ніс+ріг;

Косоокий=косий+око;

Паровоз=пара+возити.

Або: Складіть основи двох слів і поясніть значення утворених слів.

Зорі+падати= зорепад;

Ліс+парк=лісопарк;

Сніг+ ходити=снігохід… У ході роботи над текстом з метою усвідомлення змісту тексту учням пропонуються такі завдання:

.

«Доповни речення». Для завдання потрібно добирати такий матеріал, який би допоміг учневі усвідомити побудову та розвиток висловлювання. Розвиваючи у дітей навички передбачувати наступний елемент тексту учням пропонуються такі вправи:

Літня ніч була…( темною, довгою, місячною, короткою) Сашко дуже поспішав, він біг так …( швидко, легко, красиво, задушевно) Всі ці вправи направлені на вдосконалення вміння, яке є важливою складовою частиною загального розуміння цілого тексту.

Працюючи над текстом, необхідно добирати такі завдання, у яких передусім використано:

а) метод виконання повної дії як засіб перевірки прочитаного;

б) вибір правильного формулювання, правильної відповіді серед кількох запропонованих учителем;

в) читання і осмислення аналізу тексту за допомогою певних умовних позначень тощо.

Працюючи над розумінням тексту, необхідно добирати завдання кількох рівнів: ( хто? Що? Де? Коли? І так далі) Усвідомлення зв’язків між фактами, розуміння того, як з окремих деталей складається ціла картина, крок за кроком розгортається думка;

Вміння відрізняти головне від другорядного;

Вміння вловити суть, зрозуміти думку автора, дати власну оцінку подіям, дійовим особам;

Усвідомлення достоїнств чи недоліків твору, вміння відчувати красу мови художнього твору.

Для досягнення цієї мети слід використовувати такі види роботи:

1. « Склади текст» Текст розділяється на частини, кожна з

яких дається на окремій картці. Прочитай текст мовчки, визнач порядок фрагментів, пронумеруй картки. Прочитай текст вголос.

Вони з білими пелюстками та жовтуватими серединками.

На луках ростуть ромашки лікарські.

Квіточки розміщені на тоненьких гнучких стеблах.

2. « Дай назву» Вибери влучний заголовок:

Ромашка. Ромашки лікарські. Квіти на луках.

3. « Знайди вказану частину». Прочитай текст. Знайди і підкресли речення у якому розповідається про те кому і за що був вдячний пастух.

У лузі паслося стадо кіз. Пастух втомився й заснув. Вовк підкрався та й схопив одну козу. У пастуха був собака-вівчарка. Він наздогнав вовка і відбив козу.

Пастух був вдячний вірному другові.

4.«Постав запитання» Учневі пропонується самостійно прочитати текст, який попередньо розділений на частини і ставить запитання до кожної частини.

5. «Здогадайся що далі ?».Вправа спрямована на розвиток важливого читацького вміння-передбачати розвиток думки у тексті.

Ласунка Мурка була дивною кішкою. Вона любила солодкий мед.

Одного разу Мурка грілась на сонечку. Тут вона почула знайомий запах. Кішка відкрила зелені очі й вирушила до заповітної мети… (другу частину тексту пропонується прочитати після дитячих висловлювань).

Перед вуликом ласунка встала на задні лапки. Сунула мордочку у вулик.І раптом пролунало кошаче скімлення. Мурка кинулась у кущі і більше ніколи не лізла у вулик.

. «Переглянь, зрозумій». Це завдання формує вміння вловлювати суть тексту, вирізняти її серед другорядних елементів змісту.

У тексті підкреслені ключові слова. Учень читає тільки підкреслене, а інші намагаються здогадатися, про що говориться у творі. Коли кілька школярів висловлять свої припущення, твір читається повністю, робиться висновок про правильність припущень, зроблених на основі окремих слів із тексту При визначенні головної думки твору варто пропонувати учням тричотири формулювання головної думки, а одне з яких правильне.

Діти вибирають потрібне формулювання, пояснюють свій вибір, підтверджують уривками з тексту.

Необхідно аналізувати на уроці ті твори, що читаються в класі.

Треба, щоб звучало на уроці зв’язне висловлювання вчителя, яке показує зразок міркування, наприклад, про характер дійової особи чи про деякі особливості мови твору. Учні тоді швидше відповідають на запитання, їх висловлювання зв’язніші й цікавіші.

Уміння учнів викладати свої думки в писемній формі у значній мірі залежить від того, наскільки вони уміють робити це усно. Проте лише усні вправи, якщо вони не закріплені писемними, не забезпечують міцних знань і навичок з мовлення. Тому система писемних робіт з розвитку мовлення охоплює і систему усних вправ, закріплює їх результати і сприяє дальшому піднесенню мовної культури учня.

Для опрацювання системи робіт з розвитку зв’язного мовлення необхідно визначити: основні типи і види робіт та розташування їх в порядку наростання труднощів ; наступність, послідовність, перспективність та повторюваність окремих з них і співвідношення між ними в процесі їх виконання; орієнтовну тематику. Основними видами робіт з писемного мовлення є перекази і твори. Написанню їх передують підготовчі вправи. Програмою передбачені усні і письмові перекази, твори.

Висновок.

Підсумовуючи, зазначу, що розгляд представлених концепцій, технологій креативної освіти не вичерпує всього арсеналу ідей, підходів, теорій творчого навчання то розвитку молодших школярів.

Разом із тим зазначені теорії варто цілеспрямовано реалізовувати в сучасній школі, оскільки світ в цілому та економіка зокрема, вимагають плекання людини творчого типу. Якщо освіта залишається спрямованою на підготовку «людини корисної», тобто на формування наперед заданої кількості та конфігурації корисних якостей, то вона не задовольнятиме вимог часу. Творчість орієнтована на самовизначення, а не на старанне відтворення запрограмованих інструкцій та алгоритмів Впровадження технологій креативного навчання є ще однією можливістю розвитку суспільства знань та інформації. Отже, сучасне життя поставило на порядок денний проблему креативної освіти молодших школярів.

Впровадження нових педагогічних підходів, що передбачають креативне навчання як вчителів, так і учнів, ґрунтуються на одночасному використанні мультимедійних засобів, комп’ютерів та Інтернету, дозволяє зробити процес навчання більш інтенсивним та інтерактивним. За висновками Світового банку, найкращий результат досягається шляхом застосування таких методів, як взаємне навчання, самоорганізація, емпіричне навчання, навчання в умовах, наближених до реальних, навчання з використанням ресурсів та проблемно орієнтоване навчання, рефлексія, критичний самоаналіз, а також поєднання цих методів у будь-яких варіантах.

Матеріал підготувала Німачук О.Ф.

Кiлькiсть переглядiв: 950

Коментарi